Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door CBD Natural Power met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. CBD Natural Power verstrekt door middel van deze website louter informatie over de producten die door CBD Natural Power worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

CBD Natural Power aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. CBD Natural Power aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van de CBD Natural Power opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel CBD Natural Power alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is CBD Natural Power niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.
Verwijzingen naar sites die niet door CBD Natural Power worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel CBD Natural Power uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door CBD Natural Power worden onderhouden wordt afgewezen.